Príprava podkladu pod plechovú garáž

Pred montážou garáže by si mal zákazník vo vlastnej réžii zabezpečiť prípravu podkladu pod garáž. Podklad pod plechovú garáž by mal byť rovný. Odporúča sa urobiť betónový poter s rozlohou o cca. 10-15 cm zväčšenou oproti rozmerom garáže. Prípustné sú aj základy pozdĺž obvodových stien garáže alebo betónové pätky. Je tiež možné použiť chodníkové dlažby v nárožiach garáže. Treba si však pamätať na prispôsobenie počtu pätiek/dlažieb veľkosti garáže, min. 4 v nárožiach a v prípade väčších konštrukcii aj v strede každej steny.

Betónové pätky alebo uložené chodníkové dlažby
Základy
Betónový poter

Po dokončení montáže treba garáž ukotviť do podkladu. Kotvenie treba vykonať vo vlastnej réžii avšak za dodatočný poplatok si môžete túto službu objednať u montážnej skupiny. Záujem objednať si takúto službu potrebujete nahlásiť pred plánovanou montážou. Kotvenie vykonané montážnou skupinou má dočasný charakter a nie je vykonané podľa stavebných noriem, ktoré platia v tejto oblasti, preto si po ukončení montáže treba objednať takúto službu u profesionálnej stavebnej spoločnosti.